มุดาหาร

15 ม.ค.

เมืองมุกดาหารเมืองชายแดนฟากอีสานตะวันออก เป็นเมืองที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว เพราะเมืองนี้ถูกเลือกเป็นเมื่องที่สร้างสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่๒ ระหว่างเมืองมุกดาร-เมืองสวรรณเขต เมืองนี้จึงมีความเจริญทั้งการค้า คือมีตลาดอินโดจีนที่ขายของต่างๆนานามากมาย  และเมืองนี้ยังมีจุดเด่นหลายๆที่ซึ่งหลายๆที่เที่ยวผมยังไปไม่ถึง และอีกหลายที่ที่ผมไปมาเช่น หอคลอยเมืองมุกฯ พิพิธพันธสัตว์น้ำ  ภูผาเทิบ เป็นต้น ถ้าใครอยากไปเชิญได้ที่เมืองมุก ผมเชื่อว่าชาวเมืองมุกจินดีต้นรับทุกคน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: