วังน้ำเขียว

15 ม.ค.

ระหว่างทางไปวังน้ำเขียวผมได้ผ่านที่ที่หนึ่งที่มีความสวยงามมากมายโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิง อำเภอปักธงชัย  จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีถนนรอบอ่างเก็บน้ำลำ พระเพลิงที่รัดเลาะไปตามขอบอ่างเก็บน้ำทำ ให้เราราได้ชมทรรศนียภาพของเขื่อนอย่างเต็มที่และอย่างแตกต่างมุมมอง

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: