การบริจาคซะกาต

23 ม.ค.

การพลีทรัพย์สินเพื่อการบริจาคให้กับบุคคลทั้ง 8จำพวกเช่น ผู้ยากจน ผู้ขัดสน ผู้ที่อยู่ระหว่างการเดินทาง ผู้ดูแลซะกาต ผู้ที่อยู่ในหนทางของอัลลอฮ. ผู้มีหนี้สินล้นตัว การไถ่ทาส ผู้ที่มีจิตใจเอียงโน้มเข้าสู้อิสลาม ตามปริมาณที่ศาสนากำหนด ส่วนทรัพย์สินที่ใช้ในการออกซะกาต มีทั้ง พืชผล ปศุสัตว์ เงิน ทองคำ เงินตรา การบริจาคซะกาตจำเป็นสำหรับมุสลิมทุกๆคนที่มีรายได้ตามที่ศาสนากำหนดไว้ และจะต้องจ่ายทุกๆการคบรอบ 1 ปี

    ขอบคุณภาพจากsunnahstudent.com

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: