คลองบางกอกน้อย

23 ม.ค.

วันนี้นะครับผมจะพาท่านพี่น้องทั้งหลายล่องเรือไปยังคลองบางกอกน้อยเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์เกร็ดเล็กเกร็ดน้อย ว่าเลยก็ละกัน แต่ก่อนกาลนานมาแล้วลำคลองสายนี้ยังเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาสายใหญ่ที่หล่อเลี้ยงคนตั้งแต่เหนือจดใต้ ที่เชื่อมระหว่างคลองบางกอกน้อยและบางกอกใหญ่แต่เหตุที่ลำคลองทั้งสองมีขนาดเล็กลงเพราะในรัชสมัยของพระเจ้าชัยราชาแห่งกรุงศรีอยุธยาได้สงให้มีการขุดคลองลัดเนื่องจากเวลาเดินทางมาทางเรือก็จะใช้เวลานานถึง๑วันแต่ถ้าขุดคลองลัดแล้วจะใช้เวลาเดินทางไม่เกิน๒ชั่วโมง  เมื่อขุดคลองเสร็จให้ชื่อคลองนี้ว่าคลองลัดบางกอกต่อจากนั้นบริเวณคลองลัดได้ใหญ่ขึ้นเป็นแม่น้ำส่วนแม่น้ำออ้มทั้สองก็ได้กลายเป็นคลองในที่สุด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

%d bloggers like this: